Hållbar utveckling

Kursbeskrivning


Kan vår syn på naturen påverka hur vi behandlar den?


Målgrupp


Kursen riktar sig till personer som är nyfikna och vill få ett miljöantropologiskt perspektiv på natur- och miljödebatten.


Mål


Att få en ökad förståelse för kulturella, antropologiska aspekter av diskussionen om hållbar utveckling och hur synen på naturen eller miljön påverkar hur vi förhåller oss till och hur vi ”använder” naturen. Att få nya insikter och nya idéer kring hur vi kan och/eller bör förhålla oss till vår miljö.


Upplägg för onlinekursen


Träffar online i realtid (4 x 45 min, uppdelat på två tillfällen) den 21/11 och 28/11 18.30-20.00 Vi använder Zoom för våra träffar


Innehåll


- Den västerländska synen på naturen


- Synen på naturen i andra kulturer


- Naturen som besjälad vs naturen som ett urverk


- Att äga jord eller att ägas av jorden


- Naturresurs, naturreservat, naturens skafferi - hur ska vi förhålla oss?


- Storytelling ur ett miljöperspektiv


- ”Nya” gamla vägar till ekologisk hållbarhet - att skapa och upprätthålla ett hållbart förhållningssätt till vår miljö


Om kursledaren


Louise Nevander har en magisterexamen från Lunds universitet i humanekologi, ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar relationen mellan människa, natur och samhälle i olika kulturer och under olika tidsepoker med fokus på ekologisk hållbarhet. Utöver sina kunskaper i miljöantropologi har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog, bland annat som teaterledare i Lund, skidlärare i Österrike och adjunkt i juridik vid Malmö universitet. 2017 genomgick hon kursen ”Att vara lärare i högre utbildning” vid Malmö högskola.