Musiknostalgi - från Elvis Presley till Johnny Cash

Musiknostalgi - från Elvis Presley till Johnny Cash

Musik, teater

Berättelser och musik från våra resor och möten med artister i Europa och USA.
Kungsbacka start 19 september, kl 09.30 - 12.00. Tre träffar varannan onsdag
Kostnad: 800 kronor inkl kursmaterial (bok + cd)
Ledare är Hans Webeck och Claes Håkan Olofsson (känd från Radio Nostalgi) www.artistnostalgi.se