Humaniora

Kursbeskrivning


En studiecirkel för dig som förlorat en nära anhörig.Målgrupp


Den här kursen vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig.Mål


Efter avslutad kurs har du hittat redskapen för att kunna gå vidare i ditt liv efter att ha blivit ensam.Innehåll


Genom samtal och föreläsare hittar du redskapen för att kunna gå vidare i livet när du blivit ensam. Vart du vänder dig i praktiska frågor, vart du hittar styrkan att klara dig själv m.m.Om kursledaren


Kursen leds av Lena Johnsson