Transport

Kursbeskrivning


Alla Ni som gått Förarbevis- och/eller Kustskepparkursen är säkert väl medvetna om nyttan av att ha och få använda en radiosändare ombord. Säkerheten att alltid kunna komma i kontakt med sjöräddning, familj, båtvänner etc. utan att behöva fundera på om det finns täckning för mobiltelefonen kan inte överskattas. För att skaffa sig denna trygghet krävs utbildning. Certifikatet du får intygar kunskaper om VHF som ska innehålla GMDSS som finns med i certifikat som är tagna efter år 2000. Om du har VHF på din båt måste du ha detta nya Short Range Certificate för att få lov att använda den


Studiematerial


Studiematerial ingår, kostnad för examination tillkommer


Om kursledaren


Efter en uppväxt vid västra stranden i Halmstad är det inte förvånande att hav och båtliv blivit en väsentlig del av Svantes liv. Redan i mycket unga år blev båthantering en naturlig del av livet med fisketurer i morfars segeleka och snart var inte steget långt till Halmstads Segelsällskap vid Nissans mynning.
Hans första pålstek lärde han sig ombord på fullriggaren Najaden under sin tid i sjöscouterna, och denna lärdom har han sedan burit med sig i ett långt liv med båtar, företrädesvis segelbåtar. Självklart har Svante ägnat sig åt tursegling i Sverige och våra grannländer men numera är det entyps kappsegling som gäller. Han säger att ”Det är faktiskt sant att segla är nödvändigt."