Transport

Kursbeskrivning


Alla Ni som gått Förarbevis- och/eller Kustskepparkursen är säkert väl medvetna om nyttan av att ha och få använda en radiosändare ombord. Säkerheten att alltid kunna komma i kontakt med sjöräddning, familj, båtvänner etc. utan att behöva fundera på om det finns täckning för mobiltelefonen kan inte överskattas. För att skaffa sig denna trygghet krävs utbildning. Certifikatet du får intygar kunskaper om VHF som ska innehålla GMDSS som finns med i certifikat som är tagna efter år 2000. Om du har VHF på din båt måste du ha detta nya Short Range Certificate för att få lov att använda den


Studiematerial


Studiematerial ingår, kostnad för examination tillkommer