Samhälle


Kursbeskrivning


För dig som vill vara med och påverka men inte vet var du ska börja. Här får du en inblick i politiskt arbete på kommunal och regional nivå, hur partierna arbetar, politikerrollen och tjänstemannarollen. Vi tar upp frågor kring politiker och media. Flera Centerpolitiker med ledande positioner i Laholms kommun kommer att medverka. Denna kurs är inställd 200303, men kan starta om intresse finns.Målgrupp


Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om politik, oavsett partipolitisk inriktning.Om kursledaren


Cirkelledare är Gudrun Pettersson, ledamot i fullmäktige och 1:a vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden för Centerpartiet i Laholm.