Samhälle

Kursbeskrivning


Nyfiken på politik är ett steg i arbetet med
att stärka vår demokrati. Vi vill med
den skapa en intressant mötesplats mellan
personer som inte är engagerade politiskt
men är nyfikna på hur det politiska arbetet
fungerar och personer som är politiskt
aktiva.Målgrupp


Denna kurs riktar sig till alla som är intresserade av politik .Se Nyfiken på politik som ett försök att
minska den klyfta som finns mellan dem
som har politiska uppdrag och dem som
inte har.Mål


Syftet är att väcka intresse för politik och
samhällsfrågor och att ge grundläggande
kunskaper om hur det politiska arbetet
går till i våra beslutande församlingar;
kommunen, landstingen och riksdagen.Innehåll


Faktainnehållet till Nyfiken på politiken hämtas från flera olika informationsmaterialStudiematerial


Nyfiken på politikenOm kursledaren


Lena Språng är aktiv i Centerpartiet Halland