Hälsa & välbefinnande

Kursbeskrivning


Känslor är en naturlig del av livet. Att uppleva känslor är inte problematiskt i sig utan problem uppstår när jag försöker undvika att känna. Om man använder mat för att hantera känslor så fungerar det på kort sikt men konsekvensen på lång sikt leder ofta till övervikt. Kursen träffas 9 gånger och efter några veckor (17/6) är det återträff.Målgrupp


Kursen riktar sig till personer som hanterar känslor genom att överäta.Mål


* Efter genomgången kurs kommer du lära dig hur man hanterar känslor på ett mer adekvat sätt och som hjälper dig på lång sikt.

* Kunna identifiera de situationer eller händelser som föregår och utlöser (triggar) våra känslor och konsekvenserna av våra känslomässiga reaktioner.

* Du kommer att ha verktyg till en balanserad tillvaro och ett mer sunt förhållningssätt till mat.

* Hur man hanterar negativa automatiska tankar.

* Ökad självkänsla och självförtroende.

* Få en sund relation till mat.Innehåll


* Fem-faktors-modellen. Hur tankar – känslor – fysiska reaktioner och beteenden hänger ihop och påverkar varandra i olika situationer.

* Stresshantering. Hur man kan hantera stress på ett adekvat sätt.

* Medveten närvaro. Hur man äter genom att vara i nuet. Sundare förhållande till mat.

* Känslor. Genom att gå på känslospaning får du reda på vilka händelse som kan skapa känslor. Vilka tankar och tolkningar som framkallar känslor och hur jag kan använda mig av känslorna i vardagen.

* Hur man stärker sin självkänsla och sitt självförtroende.

* Hur man hanterar negativa automatiska tankar.Studiematerial


Ingår.Om kursledaren


Ulf Westerlund. Arbetat som KBT-terapeut och kurator inom region Halland under många år. Erfarenhet av överviktsgrupper inom primärvården. Driver idag egen praktik i Varberg med fokus på psykiskt ohälsa. Arbetar även som mental coach åt idrottare på landslagsnivå.