Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem, Hållbar utveckling

Kursbeskrivning


Att odla på naturens sätt, introduktion till permakultur och skogsträdgårdsodling.
Maten och jorden. Kan man bidra till en bättre värld genom att odla?
Odling, ökad självförsörjningsgrad och omställning är oerhört aktuellt i den tid vi lever i nu.Målgrupp


Kursen är för dig som är intresserad och vill lära dig mer inom odling och hållbarhet.Innehåll


På denna kurs lär vi oss om odling och introducerar begreppen permakultur, skogsträdgårdsodling och omställning. Permakultur betyder permanent kultur och handlar om hur vi kan få vårt odlande, men även hela vårt samhälle att fungera mer som ett ekosystem där vi inte behöver tillföra stora resurser till vår plats och inte skapar avfall. Där den biologiska mångfalden är hög. Vi utgår från naturens lösningar på problem. Omsorg om jorden, omsorg om människorna och en rättvis fördelning är permakulturens grundpelare/rötter.Mål


Att deltagaren skall få inspiration till hållbar odling och väcka ett intresse för permakultur, skogsträdgårdsodling, täckodling och fleråriga grönsakerGruppstorlek


Denna kurs har plats för 8 deltagare.Kursledare


Anna Djupsjöbacka brinner för miljöfrågor och permakultur och har ett certifikat i permakulturdesign. Hon har gått ett flertal kurser i permakultur och skogsträdgårdsodling. Hennes mål med denna kursen är att inspirera till att odla sin egen mat i stor eller liten skala eftersom detta ger en känsla av rikedom, självständighet, trygghet och frihet. Om man odlar på naturens sätt genom att försöka efterlikna ett ekosystem så bidrar man dessutom till biologisk mångfald och kolinlagringen i jorden. Som en del av kursen välkomnas kursdeltagarna hem till Anna och hennes för att titta på hur de odlar med permakultur-lösningar och hur de påbörjat en skogsträdgård.