Beteendevetenskap

Om samtalsgruppen


 


Detta är en kurs som tar upp det vi i Sverige aldrig pratar om: känslor och tankar om att våra nära lämnar oss. Dessutom sätter vi ord på vad vi själva tror om var vi hamnar efter vår död. Detta är helt utanför alla religioner.


Målgrupp


främst för dig som är 60+are men alla är välkomna


Mål


att alla frågor som vi har om döden ska ha ventilerats - även de praktiska frågorna om begravningen.


Innehåll


- Våra känslor när någon av våra anhöriga dör


- Checklista när någon dött


- Vad händer med kroppen efter ceremonin


- Ceremonier, riter och ordningar för döden


- Olika begravningsplatser


- Att hantera sorgen


Studiematerial


Kursen bygger på boken boken "För dig som en dag ska dö" av Philip de Crosby, men det är frivilligt att skaffa sig den


Om kursledaren


Christina Angsvik Tarstad, har varit kantor sedan hon fyllde 17 år och har spelat på tusentals begravningar. I de sammanhangen har det kommit upp liknande saker varje gång. En sak som är mycket viktig är musiken - den ska passa exakt till den som begravs. Jag har också varit lärare bl a i svenska på högstadiet, gymnasiet, högskola, Komvux och haft egna kurser, där litteratur om allt möjligt diskuterats, bl a om hur författare skildrar döden.