Hälsa & välbefinnande

Kursbeskrivning


Många känner idag tomhet inom sig och upplever ensamhet även bland andra människor. Under två kvällar samtalar vi om hur vi kan påverka ensamheten i samhället.


Målgrupp


De två träffarna riktar sig till dig som känner av ensamhetskänslor, tomhet inombords oavsett om du lever själv eller tillsammans med någon.


Mål


Deltagarna upplever att samtalen har varit givande och berikat deras liv med mera kunskap om ämnet.


Innehåll


Innehållet styr gruppen själva utifrån deltagarnas önskemål men vi utgår ifrån: Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Påtvingad ensamhet förhöjer dessutom risken för sjukdom. Gemenskap däremot ökar statistiskt sett livslängden. Detta och mycket mera samtalar vi om under två träffar.


-Hur påverkar det individbaserade samhället oss


-Hur hanterar vi den existentiella ensamheten


-Olika former av ensamhet


-Hur får vi bort ensamheten


-Hur skapa gemenskap


-Hur gör vi för att höra till


-Hur bli sedd och bekräftad


Studiematerial


För den som vill finns boken ”Att höra till” av Peter Strang. Kostnad 200 kronor, vi använder den som grund för träffarna.


Om kursledarna


Helén Andersson, grundare till Singel i Sverige och riksorganisationen Att höra till. Hon har jobbat med ensamhet i 20 år. Lillemor Joleby är ledamot i Att höra till. Hon har jobbat 40 år på Svenska Röda korset i olika roller