Media & kommunikation

Kursbeskrivning


Vi träffas online via Zoom fem gånger för att testa på att skriva prosa och dikt med både korta och längre övningar. Ibland får ni hemuppgifter tills nästa gång.


Målgrupp


Vuxna med skrivlust


Mål


Målet är att utveckla sitt skrivande och sin fantasi.


Innehåll


Vi kommer att öva på både dikt och prosa. Vissa övningar är snabba, andra får ni mer tid till att genomföra. Ibland får ni uppgifter att fördjupa er i hemma. Vi kommer bland annat att öva på dialog och gestaltning. Vi kommer också att slipa på vår fantasi. Träffarna passar de som är nyfikna på skrivandet och vill prova på, men även de som har skrivit förut.


Studiematerial


Max antal deltagare i gruppen


Gruppen tar max 8 deltagare


Papper och penna, eller annat som man vill skriva på och med.


Om kursledaren

Sara Kappelin har en lång erfarenhet av skrivande i både fiktiv form och journalistik. Hon har tidigare hållit i skrivkurser för både barn och vuxna och har även publicerat en ungdomsbok.