Historia & Konsthistoria

Kursbeskrivning och målgrupp


För dig som är medlem i SPF och vill börja släktforska och ta reda på mera om din släkt. Här ges du möjlighet att i grupp få svar på frågor och lära nytt.Innehåll


• Vi arbetar med vår egen släktforskning och i våra egna datorer.

• Vi lär oss grunderna i släktforskningen, hur man finner sina anor, hur de registreras och presenteras.

• Vi använder programmen Arkiv Digital och SVAR när vi söker våra anor och programmet Disgen när vi registrerar det vi funnit när vi sökte.Studiematerial


Medtag egen dator och din släktforskning.Övrig info


Inga rabatter ges utan ordinarie pris är ett specialpris då denna kurs endast vänder sig till medlemmar i Sveriges pensionärsförbund, SPF.Om kursledaren


Lars Löfgren är en känd släktforskare i Halland. Med en bakgrund som företagare och ingenjör kom han tidigt i kontakt med datorer, en erfarenhet som han har stor användning för i sin roll som ledare i våra släktforsknings - och datorkurser.