Språk

Kursbeskrivning


Detta är en kurs i spanska som inte bara handlar om språket utan också att få utveckla din förmåga till muntlig presentation i grupp på ett främmande språk. Tanken är att vi skall inspirera dig att gå vidare, lära dig mer om det spanska språket, få kunskaper om i synnerhet Latinamerika och att det skall vara roligt när vi träffas Spanska är världens näst största språk som talas av ca.330 miljoner människor. Spanskan är ett romanskt språk med ursprung ur latin. Denna kurs är för dig som har kommit en bit på vägen i dina språkstudier!


Målgrupp


Kursen riktar sig till dig som vill lära dig spanska men också bli inspirerad att lära dig mer om Latinamerika (historia, nutid och vad man kan säga om framtiden). Du bör ha en sådan nivå att du kan göra enklare presentationer på spanska av ämnen som intresserar dig samt ställa frågor kring andras presentationer.


Mål


Efter denna kursen är målet att man skall kunna ge enklare presentationer av ämnen som du själv väljer på spanska. Vidare att du har utvecklat din hörförståelse samt förbättrat uttalet. Det är viktigt att våga försöka så att man med de kunskaper man fått kan gå vidare. Dessutom förstå skillnader i språkbruk mellan spansk spanska och den spanska som talas i olika delar av Latinamerika och att du känner att det var väl använd tid.


Innehåll


Vi blandar övningar som bygger på presentation, konversation, högläsning i relevant litteratur, beskrivning av bildmaterial samt quiz. Även musik är en del av kursen. Allt med syfte att ha så stor kognitiv inlärning som möjligt. Kursen bygger på att deltagarna är aktiva under träffarna och det är viktigt du som kursdeltagare bjuder på dig själv och vågar deltaga i gruppens diskussioner, allt utifrån varje persons kunskaper och förmåga. Kursledarna kommer att arbeta för att det blir ett tryggt och tillåtande klimat i gruppen.


Studiematerial


Det kan innebära att deltagarna behöver inköpa en skönlitterär pocket på spanska. Övrigt material såsom eventuella kopierade texter håller kursledningen med.


Gruppstorlek


Denna kurs har plats för 8 deltagare.


Om kursledaren


Mats Palmgren är kursledare och kommer att ta hand om er. Han har flerårig erfarenhet som lärare i spanska och har arbetat under ca 15 års tid i Latinamerika, är tvåspråkig och har en magisterexamen vid Göteborgs Universitet i Latinamerikakunskap.