Språk

Kursbeskrivning


Detta är en kurs i spanska som inte bara handlar om språket utan också att få lära känna livet, kulturen, geografin samt historien i Latinamerika med fokus på Centralamerika. Tanken är att jag skall inspirera dig att gå vidare, lära dig mer om det spanska språket, få kunskaper om i synnerhet Centralamerika, en del av världen som det inte skrivs så mycket i Sverige och att det skall vara roligt när vi träffas. Vi ses på Zoom!


Målgrupp


Kursen riktar sig till dig som vill lära dig spanska men också bli inspirerad att lära dig mer om Latinamerika (historia, nutid och vad man man kan säga om framtiden). Du kanske kan lite spanska men det är ingen förutsättning för att gå kursen, det viktigaste är intresse för språket och den spansktalande delen av världen.


Mål


Eftersom det är en nybörjarkurs så är målet att man skall kunna klara av vardagliga situationer, kunna fråga och förstå svar men framförallt att våga försöka så att man med de kunskaper man fått kan gå vidare. Dessutom få kunskaper om skillnader i språk mellan spansk spanska och den spanska som talas i olika delar av Latinamerika. Du kommer att få veta lite om kulturer i olika delar, särskilt Centralamerika och ett viktigt mål är också att du efter kursen känner att det var väl använd tid.


Innehåll


-Kursen bygger på att deltagarna är aktiva under träffarna och det är viktigt du som kursdeltagare bjuder på dig själv och vågar deltaga i gruppens diskussioner, allt utifrån varje persons kunskaper och förmåga. Kursledarna kommer att arbeta för att det blir ett tryggt och tillåtande klimat i gruppen.


- Förutom diskussioner så kommer vi att läsa och skriva tillsammans liksom ha grundläggande presentation av grammatiken.


- Jag kommer att prata om Latinamerikas historia och koppla detta mot relationen till Spanien. Fokus ligger på Centralamerika och i synnerhet Nicaragua.


- Jag kommer att prata om hur livet och familjen ser ut i Latinamerika, vilken roll religionen har, hur politiken har utvecklats m.m.


- Jag kommer också att prata om maträtter, kultur och turism.


Studiematerial


Den kostnad som tillkommer är för undervisningsboken Caminando 1.


Gruppstorlek


Denna kurs har plats för 8 deltagare.


Om kursledaren


Mats Palmgren har arbetat under ca 15 års tid i Latinamerika, är tvåspråkig och har en magisterexamen vid Göteborgs Universitet i Latinamerikakunskap.