Studieupptakt SPF föreningarna i Halmstad vt-18

Studieupptakt SPF föreningarna i Halmstad vt-18

SPF Seniorerna Hallandsdistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder studiekontakt + 1-2 cirkelledare i varje förening, till en information- och diskussionsträff kring årets studieverksamhet.