Studieupptakt SPF föreningarna i Kungsbacka vt-18

Studieupptakt SPF föreningarna i Kungsbacka vt-18

SPF Seniorerna Hallandsdistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder studiekontakt + 1-2 cirkelledare, till en information- och diskussionsträff kring årets studieverksamhet.