Mat & dryck

Kursbeskrivning


Svamp att äta, svamp som gör nytta, svamp som är vacker. Under denna cirkel lär vi oss mer om svamp i allmänhet och matsvamp i synnerhet. Vid 3 av cirkelns 4 träffar är vi ute i olika skogsmiljöer då vi letar och bestämmer svamp. Hur du ska plocka och hur du kan tillaga samt förvara matsvamp tar vi också upp under kursen. Målet är att lära ut 10 matsvampar som du kan vara säker på


Målgrupp


Alla som vill lära sig mer om svamp


Innehåll


-Träff 1: 21/8 18.30-21. Vad är en svamp? Ätligt eller giftigt? Att plocka svamp på rätt sätt. Hur ska vi göra på exkursionerna? Vad behöver jag med ut?


- Träff 2: 22/8 9.00-13.00 Exkursion, Blandskog, löv. Gemensam runda –visa på arter. Enskild runda-gemensam genomgång. Fika ute!


- Träff 3: 5/9 9.00-13.00 Exkursion, sandtallskog. Gemensam runda –visa på arter. Enskild runda-gemensam genomgång.


- Träff 4: 26/9 9.00-13.00 Exkursion, Bokskog, Barrskogblandskog. Gemensam runda –visa på arter. Enskild runda-gemensam genomgång


- Vi Samåker till exkursionsmålen, bilföraren tar ut ersättning av passagerare. Exkursionerna sker på vardagar fm mellan 09.00-13.00, samlingstid och plats bestäms vid tillfället före. När vi är ute gäller ”kläder efter väder”. Ta alltid med fika på exkursionerna!!


Om kursledaren


Kill är biolog med ett särskilt intresse för svamp.