Mat & dryck

Vi samlas i Torup och åker gemensamt till plats där vår kunnige ledare vill lära oss några säkra matsvampar och om Svamparnas viktiga roll i naturen. Ta med svampbok, kniv, korg och fika.


Om kursledaren


Anders är ordförande i Hylte naturskyddsförening och har hållit i uppskattade svampexkursioner med SV i flera år