Mat & dryck

Kursbeskrivning


Vi fortsätter att fördjupa oss i matsvamp, giftsvampar och vanliga förväxlingssvampar till matsvamp. Vi tittar även på hur man bäst tar till vara på svampen samt hur man bäst kan tillaga olika sorters svampar.


Målgrupp


Kursen vänder sig till den som har gått Svampkurs del 1 eller har motsvarande kunskaper.


Mål


Att bli en säkrare matsvampplockare och att utöka dina kunskaper om svamp.


Upplägg för onlinekursen


Kursen är på 9 studietimmar à 45 min. I kursen varvas videoföreläsningar (ex. genomgång av olika matsvampar) med självstudier (inkluderat att du går ut i naturen och tittar på svamp) och träffar online i realtid (3 x 45 min), där vi t.ex. kan diskutera och artbestämma svampar som du hittat samt andra frågor som kommer upp under kursen. Datum för träffar i realtid: Tors 1 oktober 17.30-18.15 Tors 15 oktober, 17.30-19.00. Vi använder Zoom för våra realtidsträffar.


Innehåll


- Mera matsvamp!


- Förväxlingssvampar till matsvamp


- Gruppindelning av matsvampar


- Våra farligaste giftsvampar


- Fler svamptermer


-Hur tillvaratar vi svamp?


Om kursledaren


Louise Nevander är utbildad svampkonsulent och håller i svampkurser och svampexkursioner. Hon driver verksamheten SvampTur, www.svamptur.se . Louise är medlem i Svampkonsulenternas Riksförbund och styrelseledamot i Skånes Mykologiska Förening – Puggehatten. Utöver sin svampkunskap har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog, bland annat som teaterledare i Lund, skidlärare i Österrike och adjunkt i juridik vid Malmö universitet. 2017 genomgick hon kursen ”Att vara lärare i högre utbildning” vid Malmö högskola.