Beteendevetenskap

Vi vill diskutera sådant som vi i Sverige aldrig pratar om – döden och meningen med livet och att bli äldre.


Målgrupp


Alla som kan komma ifrån en måndag i månaden på eftermiddagen.


Mål


Att ha träffat människor som utan att prata bort ämnet som ger sin syn på de svåra frågorna.


Innehåll


- Diskussioner


- Sammanfattning av deltagarnas synpunkter


- Ev. läsning av lämplig text


Om kursledaren

Christina Angsvik Tarstad – adjunkt i svenska och musik samt egen företagare i Praktisk svenska och Sjung dig friskare på en rad företag och myndigheter i Halmstad.
Leder även en hel rad körer.
Margareta Hallkvist är f d banktjänstekvinna, har bott utomlands i Afrika där hon var aktiv inom kulturen och har många träffar med sina vänner i gratisspel, t ex canasta och bridge.