Funktionsnedsättning

Kursbeskrivning


En fortsättningskurs för dig som vill lära dig teckenkommunikation.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig som har erfarenhet av att teckna och/eller har gått vår nybörjarkurs.Mål


Vi utvecklar språket och ökar på vårt ordförråd med hjälp av olika teckenövningar. Efter avslutad kurs har du fått kunskap i teckenkommunikation och kan kommunicera enkla fraser genom tecken.Innehåll


Vi fokuserar på Tecken som stöd, TSS/TAKK. Vi bygger upp ett ordförråd av vardagstecken kring ämnen som färger, kläder, rutiner, hem, familj, hygien, mat, veckodagar. Detta anpassat utefter deltagarnas behov och önskemål. Vi utbyter erfarenheter och lär av varandra. Tillsammans använder vi oss av enklare kommunikation- och avläsningsövningar. Kursen innehåller till stor del praktiska teckenövningar med spel, böcker, sånger.


Träffas varannan vecka.Studiematerial


"Lilla teckenskolan - övningsbok 2" ingår i den totala avgiften på 750kr.Om kursledaren


Monika Callenberg arbetar, sen 1995, som teckenpedagog. Monika är i första hand studie¬cirkel¬ledare i teckenkommunikation, men har även under sju års tid arbetat som pedagog på en hörselförskola. Monika är utbildad inom teckenspråk och pedagogik.


Monika har föreläsningar och kurser bl.a. för personal inom skola, förskola, sociala omsorgen och inom föreningslivet samt studiecirklar för alla som är nyfikna och intresserade av att teckna.