Funktionsnedsättning

Kursbeskrivning


En nybörjarkurs för dig som vill lära dig teckenkommunikation.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med teckenanvändande personer, privat eller i arbetslivet.Mål


Efter avslutad kurs har du fått kunskap i teckenkommunikation och kan kommunicera enkla fraser genom tecken.Innehåll


Vi fokuserar på Tecken som stöd, TSS/TAKK. Vi bygger upp ett ordförråd av vardagstecken kring ämnen som färger, kläder, rutiner, hem, familj, hygien, mat, veckodagar. Detta anpassat utefter deltagarnas behov och önskemål. Vi utbyter erfarenheter och lär av varandra. Tillsammans använder vi oss av enklare kommunikations- och avläsningsövningar. Kursen innehåller till stor del praktiska teckenövningar med spel, böcker, sånger.Studiematerial


Lilla teckenskolan övningsbok 1, kostnad 130kr. Vi köper hem så du får boken på plats på kursen.Om kursledaren


Viveca har många års erfarenhet av att använda tecken som stöd och gläds över att sprida kunskapen om detta hjälpmedel till fler. Hon har erfarenhet av att använda tecken på skolor för hörselskadade och även inom gruppboende i omsorgen. Hon är med Fantastiska Underhållningsbandet där de sjunger och då tar hjälp av tecken i sången. Hon har haft kurser för olika grupper och innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål och behov.