Tema Härksarteknik

Tema Härksarteknik

Hälsa & välbefinnande, Samhälle

Föreläsare Marie Ahlsten
Pedagog, coach, mastersutbildning i Svenska och Mediekommunikation, utbildad i MI motiverande samtal.


Beskrivning


Presentation av härksarteknik så som de indentifierats av Berit Åhs och Elaine Eksvärd. Lär dig känna igen härskartekniker, lär dig att bemöta dem och få insikt i hur du kan undvika att använda dem själv.