Data & IT

Jonathan Esbjörnsson föreläser om
IY-säkerhet och källkritik
Känner du dig otrygg när du använder sociala medier eller surfar på nätet?
Vilken information kan man lita på och hur gör man för att hålla obehöriga borta från
sin känsliga uppgifter?