Hantverk & konst

Kursbeskrivning


Kom och lär dig att tova med oss!


Målgrupp


För dig som vill lära dig om ullens egenskaper


Mål


Efter kursen har du ett fint grytunderlägg i ull


Innehåll


- Du får lära dig att tova ett eget grytunderlägg


Studiematerial


Ull ingår i deltagaravgiften


Marianne och Gullbritt har hållit i åtskilliga tovningskurser genom åren