Språk

För Dig som vill öva och konversera utan att hämmas av grammatiken. Vi pratar om aktuella teman och ämnen med varandra på ett lättsamt och trevligt sätt.


Målgrupp


Till dig som kan en hel del tyska. Här får du chansen att hålla igång dina kunskaper i trevligt sällskap


Innehåll


Vi tar aktuella teman kring intressen som deltagarna har. Kultur, historia, nutid, landet, regioner, städer, kuriosa etc


Om kursledaren


Dorrits andra modersmål är tyska och har levt i Tyskland i 10 år. Hon är föreläsare, coach och en entusiasmerande person och ledare