Hälsa & välbefinnande

Kursbeskrivning


Studera lycka ur ett vetenskapligt perspektiv med grund i aktuell välbefinnandeforskning. Vad säger vetenskapen om lycka? Vad gör oss lyckliga, egentligen? Hur kan vi förebygga ohälsa och känna att vi lever det livet vi vill leva? En interaktiv workshop med Dig som fokus där vi tillsammans utforskar din lycka och hur du med dina tankar och beteenden kan öka ditt välbefinnande där du är i livet.Målgrupp


Kursen är intressant för dig som är nyfiken på att utforska ditt välbefinnande och hur du kan använda enkla metoder i vardagen för att känna ökad livstillfredställelse.Mål


Efter kursen kommer du veta hur modern forskning definierar lycka och vad som faktiskt gör oss lyckliga. Du kommer dessutom ha fått chansen att utforska ditt eget välbefinnande med hjälp av evidensbaserade mätmetoder och lärt dig hur du kan coacha dig själv till ökat välbefinnande med hjälp av metoder med empiriskt stöd.Innehåll


Kursen kommer börja med en teoretisk del där vi
• Pratar om hur vetenskapen definierar lycka
• Slår hål på några myter om lycka
• Beskriver vår kapacitet att påverka vårt eget välmående
Efter detta följer en mer interaktiv del där vi utforskar välkända komponenter inom välbefinnandeforskning och lär oss strategier för att öka vår egen känsla av lycka. Ta med dig något att äta till lunch, det finns micro och kylskåp.Studiematerial


Inför kursen kommer varje deltagare få tillgång till empiriska mätmetoder för att mäta sitt eget välbefinnande. Dessa är helt kostnadsfria och skickas via mejl. Ta med de ifyllda mätningarna till kurstillfället. I övrigt behövs bara papper och penna om du vill anteckna.Om kursledaren


Jag som håller kursen heter Jessica Kosk. Jag är 27 år och har bott i Varberg i ungefär ett år. Jag flyttade hit efter att jag avslutade min utbildning vid Högskolan i Skövde, där jag studerade kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi i tre år. Jag lärde mig hur hjärnan producerar tankar, känslor och beteenden och hur vi kan påverka dessa för att motverka ohälsa och främja välbefinnande.