Studiecirkeln heter Vad innebär autism?


I studiecirkeln Vad innebär autism? får du lära dig mer om autism tillsammans med andra. Materialet är framtaget av Autism och Aspergerförbundet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och bygger på den populära boken med samma namn. Boken är skriven av personer med egen autismdiagnos. Studiematerialet vänder sig till vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och vuxna med autism och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det finns material för tre studiecirkelomgångar. Nu bjuder vi in till den första som består av nio träffar.Vad är syftet med studiecirkeln?


Du som är ung vuxen (från 18 år) eller vuxen med autism får tillsammans med andra lära dig mer om vad autism kan innebära och du får exempel på strategier för en fungerande vardag. Även andra som vill eller behöver ha mer förståelse för vad autism kan innebära kan ta del av materialet i en studiecirkel, i just denna studiecirkel vänder vi oss till dig som själv har autism eller till dig som anhörig till person med autism.Upplägg


Träffarna är digitala så innan kursstart kommer du få ett mail med länk till zoom. Du måste vid anmälan ange din mailadress.


Vad innehåller träffarna?


• Träff 1 handlar om hur studiecirkeln går till. Dagens ämnen är: Vad är autism? Och att förstå oskrivna regler.


• Träff 2 handlar om Kommunikation med andra människor.


• Träff 3 handlar om Att umgås med andra.


• Träff 4 handlar om: Intressen.


• Träff 5 handlar om: Att göra saker automatiskt utan att behöva tänka.


• Träff 6 handlar om: Att förstå hur andra tänker och känner.


• Träff 7 handlar om: Förmåga att planera och organisera.


• Träff 8 handlar om: Att vilja följa samma rutiner.


• Träff 9 handlar om: Att ha andra diagnoser än autism.När och var ska träffarna i studiecirkeln vara?


Gruppen träffas varannan onsdag, jämna veckor kl 18.30 – 20.30 digitalt via Zoom. Länken till zoom får du dagen innan kursstart via mail av Catherine som arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg.


Första träffen är onsdag 24 augusti. Sista träffen är onsdag 14 december.Om cirkelledaren


Studiecirkeln leds av Charlotte Claesson som är erfaren cirkelledare och har själv autism. Charlotte är 37 år, bosatt i Varberg och brukar hålla föreläsningar om autism och är styrelseledamot i autism- och aspergerföreningen i Varberg/Kungsbacka.