Humaniora

Kursbeskrivning


I den här kursen kommer vi tillsammans ta modet till oss och lära oss att prata inför folk. Vi kommer diskutera om varför det kan vara så och sen ta del av olika tips och knep som kan hjälpa oss i framtiden.


Målgrupp


Till dig som inte känner dig helt bekväm med att prata inför stora eller mindre sällskap.


Mål


Efter kursen kommer du som deltagare känna dig mer trygg med att framföra din talan. Du kommer erhålla viktiga verktyg som kommer hjälpa dig i din vardag eller vid festligare tillfällen


Innehåll


- Vi kommer att tillsammans gå igenom vad det är som gör att vi begränsar oss själva. Är det egentligen en riktig fara och varför reagerar vi som vi gör? När vi utrett detta kommer vi att möta våra rädslor, ta tjuren vid hornen, och hålla ett kortare tal inför gruppen.


- Utreda diverse mentala blockeringar som kan uppstå i en pressad situation


- Hur vi kan hantera våra rädslor istället för att låta dem styra


- Vad är det värsta som kan hända?


-Grunderna i retorik


Om kursledaren


Ida Maddison är cirkelledare sen 2018. Har tidigare studerat retorik på högskolenivå.