Hantverk & konst

Kursbeskrivning


Vi träffas en gång per vecka och väver. Vi stöttar och handleder varandra. Mellan träffarna har man möjlighet att väva på egen hand.Målgrupp


Du som har vävt innan.Studiematerial


Vävstol finns på plats i lokalen.
Övrig info


Alla deltagare delar på hyresavgiften för lokalen. Avgiften står vävföreningen för.