Hälsa & välbefinnande

Hur ser din nuvarande situation ut? Är det något Du vill förändra och i så fall vad? Var och när vill Du uppnå det? Är det möjligt att nå det Du önskar och vilka resurser har Du som Du kan använda i så fall? Kom på denna föreläsning som kan ge dig inspiration.


Om föreläsaren


Föreläsare: Dorrit Olander von Renteln är utbildad coach och föreläser om en förändringsmodell som coachen och föreläsaren Kjell Enhager har utarbetat och i samarbete med deltagarna utvecklas processen.