Vill du skapa ett starkt, lyckligt och framgångsrikt liv?

Vill du skapa ett starkt, lyckligt och framgångsrikt liv?

Hur ser din nuvarande situation ut? Är det något Du vill förändra och i så fall vad?Var och när vill Du uppnå det? Är det möjligt att nå det Du önskar och vilka resurser har Du som Du kan använda i så fall?


Om föreläsaren

Föreläsare: Dorrit Olander von Renteln är utbildad coach och föreläser om en förändringsmodell som coachen och föreläsaren Kjell Enhager har utarbetat och i samarbete med deltagarna utvecklas processen.
Då kanske denna föreläsning kan ge dig inspiration.Hur ser din nuvarande situation ut? Är det något Du vill förändra och i så fall vad? Var och när vill Du uppnå det? Är det möjligt att nå det Du önskar och vilka resurser har Du som Du kan använda i så fall?