Vill du skapa ett starkt, lyckligt och framgångsrikt liv?

Vill du skapa ett starkt, lyckligt och framgångsrikt liv?

Hälsa & välbefinnande

Hur ser din nuvarande situation ut? Är det något Du vill förändra och i så fall vad?Var och när vill Du uppnå det? Är det möjligt att nå det Du önskar och vilka resurser har Du som Du kan använda i så fall?


Om föreläsaren


Föreläsare: Dorrit Olander von Renteln är utbildad coach och föreläser om en förändringsmodell som coachen och föreläsaren Kjell Enhager har utarbetat och i samarbete med deltagarna utvecklas processen.
Då kanske denna föreläsning kan ge dig inspiration.Hur ser din nuvarande situation ut? Är det något Du vill förändra och i så fall vad? Var och när vill Du uppnå det? Är det möjligt att nå det Du önskar och vilka resurser har Du som Du kan använda i så fall?