Kursbeskrivning

Rösten är ett av de viktigaste verktyg vi har för att göra oss hörda och ta plats i vår kropp. När vi kopplar en intention till vår röst uppstår röstyoga.

Röstyoga handlar om att på ett varsamt sätt komma i kontakt med kroppen och rösten. Med medvetenhet och enkla yogarörelser, hjälper vi kroppen att frigöra andning och spänningar och låter rösten ta plats och klinga i hela kroppen.

Andningsmedvetenhet, röstmedvetenhet, kroppsmedvetenhet, tankemedvetenhet och meditation är alla viktiga delar i röstyoga.

Alla kan vara med enligt sina förutsättningar!

Målgrupp

Alla kan vara med enligt egna förutsättningar.Mål

Få verktyg som hjälper dig att skapa trygghet och medvetenhet i din kropp och röst.

Hitta en bärande röst med närvaro av energi och flödeInnehåll

Ökad medvetenhet om din andning

Röstmassage

Utforska och upptäcka rösten på nya sätt och platser i kroppen

Hållning och samband i kroppen

Släppa spänningar och stressStudiematerial

Frukt och te ingårOm kursledaren

Anita Milding

Dipl. Röstyogainstruktör (HoliYoga RÖST enl. Ulrica Liavor fd Gulz)

Piano och sångpedagog

Cert. ICC-coach