Tillbaka

Ani ger tillbaka

Ani Guinez är konstnärlig ledare på à la Carte Teatern i Huddinge utanför Stockholm. Där leder hon dramacirklar för barn och ungdomar från måndag till fredag. Studiecirklarna hålls i SV Stockholms läns regi. Just nu håller en av grupperna på att sätta upp Romeo och Julia.

Ani har tidigare utbildat sig till skådespelerska och teaterpedagog vid Chiles Teaterhögskola.

Idag leder hon också en dramacirkel för vuxna asylsökande:

-Det är positivt att det finns en kontakt mellan ungdomsgrupperna och gruppen med asylsökande. En av de asylsökande killarna har börjat i ungdomsgruppen som sätter upp Romeo och Julia, säger hon.

Drama och nytt språk  

Ani tycker att drama i kombination med grammatiska övningar är en mycket bra metod för att lära sig ett nytt språk:

- När man gör olika saker på scen så lär man sig samtidigt nya ord. Det kan handla om korta scener som ”sätt dig” eller ”kan du flytta på dig?”, säger Ani.

Hon skulle gärna sätta upp någon pjäs tillsammans med gruppen för asylsökande men det är svårt, eftersom många allt eftersom flyttar till andra delar av landet.

Kultuella koder

- Deltagarna tycker att det är roligt att hålla på med drama och vi skrattar mycket tillsammans. Det ger mig mycket glädje att leda dessa cirklar och träffa människor från andra kulturer, säger Ani.

Hon berättar att den sociala delen är betydelsefull. Deltagarna har många frågor. Allt är nytt för dem. Det är viktigt att de får lära sig de nya kulturella koderna.

Ani har tidigare erfarenhet av att ha jobbat med teater för asylsökande, då hon var dramapedagog på Asylteatern som hade sin bas vid Hammarbykajen i Stockholm, under Infokomps regi.

Ger tillbaka

När Ani kom till Sverige från Chile för många år sedan gick hon på svenska för invandrare (SFI). Hennes lärare använde sig mycket av drama i sin svenskundervisning. Det var inspirerande. Nu känner Ani att hon kan ge tillbaka till andra som är i en liknande situation som hon var i då.

--

Text: Maria Ortler