Tillbaka

Kurt och körerna

Kurt Eriksson, Strömsund,  har varit studiecirkelledare i mer än 20 år. Nu har han tre cirklar i gång i Strömsund  i musik och körsång via Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Jämtland.

- Som cirkelledare får jag försöka medverka till att arbetet blir lagom ambitiöst, säger Kurt, som fyllt 83 år.

Kurt är liksom sin fru Anna pensionerad lärare. Hon brukar delta i Kurts cirklar som alla har med musik att göra. Kurt säger:

- Jag har sjungit i kör i hela mitt liv, höll jag på att säga. Nu har jag tre cirklar som alla har musikinnehåll. Två av dem är för pensionärer via SPF och den tredje cirkeln är en blandad kör, som har funnits sedan 1979. Kören heter Vattugalarna. Jag har varit aktiv i den sedan starten men jag har inte varit cirkelledare hela tiden.

- Dessutom är jag med och delvis leder en cirkel i Ströms hembygdsförening. Det är egentligen en skriftkommitté, som varje år ger ut en bok.

Kurt tycker att cirkelledarskapet ger honom en hel del tillbaka.  Hur ska en cirkelledare vara?

Frågan kommer upp och Kurt har sin åsikt klar:

- Jag tycker inte att man skall fordra att alla skall "dra åt samma håll". Divergens i det fallet kan berika.

- Det skall påpekas att cirkelledaren inte nödvändigtvis måste vara den som alltid är påläst och vet bäst.  

- Tvärtom kan det vara bra att alla delar på uppgiften att vara  "föredragande".

På bilden syns Kurt med kören, Kurt är tredje från vänster. 

Text: Mats Nilsson Bild: Privat.