Tillbaka

Vi öppnar upp med försiktighet

Hej Folkbildningsvänner! 

Vi öppnar upp för viss verksamhet med försiktighet. Fysiska träffar kräver hög grad av anpassning och omformning.

Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper som kan träffas med fördel utomhus. Allt sker i samråd med våra ledare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi anpassar våra arrangemang vad gäller gruppstorlek, avstånd, hygien, vädringspauser etc enligt rådande rekommendationer och ber våra deltagare att visa hänsyn och förståelse.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk, och om läget ändras kan vi behöva ändra våra beslut.

Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på facebooksida.