Tillbaka

SV Arena

Studieförbundet Vuxenskolan använder sig av SV Arena för att skapa mötesplatser där viktiga och angelägna frågor kan lyftas. 
Frågorna kan vara lokala, eller globala. En panel med olika röster får spegla olika sidor av diskussionen, och allmänheten inbjuds att delta i samtalet. 

Ämnen som tidigare har tagits upp i konceptet SV Arena har varit exempelvis vindkraft, jakt, äganderätt samt mat och klimatfrågor. 

Under valåret finns många frågor som både berör och upprör och som vill lyftas av våra grundorganisationer. Då är en SV Arena ett bra sätt att skapa en mötesplats där perspektiven kan breddas och åsikter mötas. 
Berätta gärna om SV Arena och lämna informatinsbroschyren som du hittar här
Informationsbroschyr om SV Arena