Hälsa & välbefinnande


Har du vuxit upp i ett hem med någon form av problematik?

Det kan vara alkohol/droger, psykisk ohälsa, våld, frånvarande föräldrar, trauma, sjukdom eller annat. Många barn som växt upp i dysfunktion blir duktiga på att överleva och kan i vuxen ålder få svårigheter att fungera och leva det liv man önskar, det är vanligt med relationsproblem, låg självkänsla, stress och rädslor.

Vi träffas åtta tillfällen och kommer prata om olika teman utifrån gruppens sammansättning och önskan, det kan vara: anknytning, familjeroller, relationer, självkänsla, kontrollbehov, rädslor, hjärnan, skam/skuld, gränssättning, medberoende och bekräftelsebehov.

Här möts vi, med liknande bakgrund för att få förståelse hur uppväxten påverkat och även verktyg och stöd för att leva ett mer harmoniskt liv. Det råder tystnadsplikt i gruppen, vilket innebär att det som sägs och ses på träffarna, stannar i gruppen.


Kursledare Carola Sandberg
Carola är utbildad beroendeterapeut, CRA, A-CRA, ADDIS- utredningar, våld i nära relationer, spelberoende och läst kurser inom psykologi. Hon har arbetet i Härjedalen på beroendeenheten i 3,5 år med personer som har en problematik av alkohol och droger samt med deras anhöriga. Idag driver Carola eget företag och vidareutbildar sig till behandlingspedagog.

Intresseanmälan. kursen startar när minsta antal deltagare har uppnåtts.
Plats: Gamla Tingshuset i Sveg
Minst 7 personer och max 10 personer i denna grupp, så först till kvarn.
(vid mindre än 7 deltagare så skjuts kursstarten upp tills vi nått 7 deltagare)

Har du frågor så kontakta Carola på 0707-977396

Vid önskan om delbetalning kontakta anneli.boden@sv.se eller 0684-122 33

Arrangeras i samarbete med Cayoda samtal & behandling.