Hantverk & konst

Vi provar att tälja under ledning av Maria Edholm.
I första hand för medlemmar i Strömsunds Slöjdgille, övriga i mån om plats.
Vi bjuder på fika.
Ta gärna med dig ditt aktuella hantverk, så slöjdar vi tillsammans.
Välkomna!