Hantverk & konst

Vi får besök av Östersunds Miljöhjältar som håller en work-shop med fokus på miljövänliga hushållsartiklar i återbrukets tecken.
Ta gärna med dig ditt aktuella hantverk, så slöjdar vi tillsammans.
I första hand för medlemmar i Strömsunds Slöjdgille, övriga i mån om plats.
Vi bjuder på fika.
VÄLKOMNA!