Trädgård, hus och hem

Via länk från Clarion Hotel Grand Östersund följer vi föreläsningen med Maria Engelbrektsson.

Jag heter Maria Engelbrektsson och längtar efter att få visa dig den plats som vi kallar Framtidens by. Det är bilden av det småskaliga, moderna och hållbara samhälle som lyckats besegra de svåra globala utmaningarna- som miljöförstöringar, våld, ohälsa och fattigdom.

Men hur ser det egentligen ut där- i framtidens hållbara samhälle? Hur bor man, lever, äter, reser och umgås man? Hur producerar man sin mat och annat man behöver och vad är egentligen en by?
Ingen vet, men tillsammans kan vi ta reda på det. I den här föreläsningen har du möjlighet att få en inblick i det utforskande vi gjort de senaste åren- genom utbildningssatsningen Framtidens by och bildandet av det vi kallar Byakademin. Du kommer också att få veta hur det gått hittills i min egen ambition att försöka etablera ett ledarskap i just den lilla by som jag råkar bo i.

För om vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle räcker det inte med att hitta sätt att begränsa utsläppen. Det handlar om att bygga en ny, hållbar kultur, där vi människor förstår att vår plats i den här skapelsen inte är att utnyttja, plundra och exploatera, utan att ge. Minst lika mycket som vi tar.
För att klara detta behöver vi förankra ett ledarskap för positiv förändring, just på den platsen där vi står och verkar. Oavsett om det är på landsbygden, i ett villakvarter, en bostadsrättförening, eller en organisation.

Hur ser det ut i din by?

Efter föreläsningen finns tid för samtal och diskussion.

Anmäl dig här på hemsidan eller med mail till anneli.boden@sv.se, 0684-122 33