Beteendevetenskap

orotea Pettersson är Personal Planner, författare och föreläsare.

10 principer för att få saker gjorda! Känd från TV och författare till tre böcker. Expert på tid, planering och prokastinering.
I föreläsningen ”10 principer för att få saker gjorda!”
Pratar Dorotea om de principer som underlättar för att vardagen, varandet och görandet ska fungera. Det kommer handla om vanor, rutiner och typiska planeringskomponenter. Föreläsningen kommer även att bestå av praktiska moment så som samtal och tankenötter.

Dorotea hjälper människor med deras tidsuppfattning och tidsanvändning. Hon är expert på planering men framför allt på att förstå vad det är som gör att planeringen som du har inte fungerar som du önskar. Dorotea jobbar inte bara med att lära dig att förstå hur en att göralista kan skrivas eller hur du bäst prioriterar utan också med att få dig att förstå hur du uppfattar tid och varför det du tänkt göra inte blir gjort.
Det finns mycket i människans beteende som skapar stress, tidsbrist och negativa känslor kring hur livet är. Det behöver inte vara så. Dorotea säger ofta: ”Ge mig en timme så ger jag dig två.”


Endast 200 platser, så anmäl och betala 350 kr, så snart som möjligt för att garanteras plats.
OBS! Biljetter via Billetto.se

OSD kongress och event Krondikesvägen

Vid frågor ring Ina 070-233 41 80