Musik, teater

Välkommen till världens bästa Allsång!

Toves orkester från Jämtlands Gymnasiesärskola bjuder in till en härlig kväll fylld med sångglädje och gemenskap!
Allsångshäften, med kända slagdängor och lokalskrivna varianter, finns på plats, så kom och sjung med!

Under ledning av Hasse Lindqvist, sjunger vi och visar att musik kan delas av och förena människor oavsett bakgrund, eventuella funktionsnedsättningar eller erfarenhet.


Fika finns att köpa i pausen.

För dig som redan är deltagare i studiecirkeln Allsång med Toves orkester är detta som en vanlig träff och ingår i din deltagaravgift.

Välkommen hälsar SV, Toves orkester och allsångsledarna Hasse, Björn och Peter!