Musik, teater

Välkommen till världens bästa allsång!
Under vårterminen träffas vi och sjunger FEM gånger, alla gånger kl. 18.30- 20.00.

Vårens träffar;
4/2 Lyan
3/3 Shoppis
31/3 Lyan
28/4 Lyan
26/5 Lyan

Passar dig med funktionsnedsättning.250 kr för alla fem gångerna!
OBS: Fika bekostas denna termin av deltagarna själva. Köp på plats eller medtag eget fika.


Anmäl dig! Antingen här på hemsidan eller så ringer du oss på 063-123400.


Välkommen hälsar SV och allsångsledarna Hasse, Björn, Peter och Magnus!