Beteendevetenskap

Arrangera det du vill är ett material som riktar sig till er som vill förverkliga en idé. Det kan vara en festival, ett event, en konferens eller liknande.
Materialet fungerar även för arrangörer som redan är igång och som vill komma vidare och utveckla sin verksamhet. Några av tumreglerna för bästa resultat är:
Vi rekommenderar studiecirkelformen eftersom den med sin pedagogik och metod är ett närmast oslagbart sätt att lära sig nya saker. Materialet är uppbyggt utifrån fem träffar som var och en fokuserar på olika delar av arrangörskapet.