Trädgård, hus och hem

Äta jorden är en kurs som tar upp olika typer av samhällsutmaningar och deras koppling till hur vår mat produceras.
Det är många som funderar på det här med mat och jordbruk. Och faktum är att en lång rad av våra stora utmaningar inför framtiden är direkt kopplade till maten som vi äter och hur den produceras – det vill säga jordbruket. Men vi har också goda möjligheter att ta oss an utmaningarna, och hitta lösningar på problemen. För att kunna göra det, behöver vi kunskap. Det är därför som den här kursen har kommit till.

Kursen vänder sig till alla som är nyfikna och intresserade av att sätta sig in i de här frågorna. Med bättre kunskap om hur vår mat produceras och vilka konsekvenser det får, kan vi göra klokare val. Både som konsumenter, inköpsansvariga, producenter, och beslutsfattare.

Träffarnas olika teman:
tema jord och ekosystem
tema vatten
tema biologisk mångfald
tema energi
tema näring
tema klimat
tema hälsa, smak och kvalité
positiva exempel och en vision för jordbruket