Djur, natur & miljöJordbruket står idag inför stora utmaningar, och några av vår tids stora samhällsfrågor har direkta kopplingar till maten vi äter och hur den produceras. Klimat, energi, hälsa, biologisk mångfald, kvalité – och så fundamentala resurser som jord, vatten och näring. Hur ska jordbruket svara mot naturens, samhällets och konsumenternas krav?

Hur kan vi som konsumenter och beslutsfattare agera för att stötta ett jordbruk som klarar framtidens utmaningar?

Den här kvällen kommer att gå i hoppfullhetens tecken, och fyllas av berättelser från verkligheten. Mänskliga berättelser men som också förser oss med en kunskapsbas kring hur vi ska få mat på bordet i framtiden – samtidigt som vi tar hand om vår enda planet.

Under kvällen kommer vi också att berätta mer om kursen Äta Jorden i regi av Studieförbundet Vuxenskolan.