Djur, natur & miljö

Vi är många som funderar på det här med mat och jordbruk. Och faktum är att en lång rad av samhällets utmaningar är direkt kopplade till maten som vi äter och hur den produceras. Men vad inte alla vet är att jordbruket, och vi som konsumenter, också har en unik chans att bidra till lösningarna! För att lyckas med det, behöver vi kunskap. Därför har kursen Äta jorden kommit till.
Hur ska vi se till att alla människor får mat i framtiden, på ett hållbart sätt, och där maten också ger oss den näring som vi behöver? Hur kan vi se till att resurserna för matproduktion räcker till, och att de hamnar där de gör nytta istället för att göra skada?
Kursen Äta jorden handlar om att vi behöver skaffa oss en grundläggande förståelse för de levande system som vi har att göra med när vi pratar om mat och jordbruk. Kursen inleds därför med en introduktion till ekosystemens funktioner. När den grunden är lagd, går vi sedan igenom sju olika teman som representerar samhällsutmaningar med koppling till jordbruket.
Inom jordbruket finns en mångfald av metoder. Och det vi behöver förstå är hur de olika metoderna förhåller sig till de ekosystem och resurser som utgör grunden för jordbruket. Vilka metoder är uppbyggande, och har en positiv inverkan på jordbrukets resursbas? Vilka metoder leder åt rätt håll när det kommer till de olika samhällsutmaningarna?
Kursen finns också som onlinekurs, då med tio avsnitt. Mer information om kursen finns här: https://atajorden.com

Kursupplägg:
Sju tillfällen, varannan tisdag med början den 17 september. Kvällsföreläsningar, 18.00-19.30
Tillfällena blir då:
tisdag 17 september – tema ekosystem och matjord
tisdag 1 oktober – tema vatten
tisdag 15 oktober – tema biologisk mångfald
tisdag 29 oktober – tema energi
tisdag 12 november – tema näring
tisdag 26 november – tema klimat
tisdag 10 december – tema hälsa, kvalité och smak