Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Öppna återträffar för dig som deltagit i någon mindfulnessgrupp tidigare och vill fortsätta att träffas och fylla på med olika mindfulnessövningar.
Att få ha stöd i att hålla igång med mindfulnessträningen efter mindfulnessgrupp regelbundet är en stor fördel och gör det lättare att hålla igång den egna träningen hemma. Återträffarna är öppna och det är bara att komma när du kan eller vara med hela terminen.
Återträffarna har följande struktur:
-meditation för att landa, ta kontakt med känslor, tankar och kroppsförnimmelser (det "inre vädret")
-vi checkar in där alla får säga sitt namn och sätta ord på sitt inre väder och berätta om sina behov och önskemål om dagens övningar.
-Sedan lägger Åshild upp ett program med olika mindfulnessövningar utifrån de önskemål och behov som finns under ca en timme.
- sedan har vi en stund för att stämma av efter övningarna.

Kostnad:
200,- pr träff för privatpersoner
260,- pr träff där arbetsgivare betalar
130,- pr. träff för heltids studenter/arbetslösa/utförsäkrade/pensionärer

Kursledare: Åshild Haaheim, leg psykolog och mindfulnessinstruktör
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan: 063-123400
www.sv.se/jamtland sök på mindfulness. ange i noteringen om du ska ha rabatt eller om arbetsgivare betalar.
Har du frågor kontakta Åshild på 0731 535373 eller info@curatiomindfulness.se
Varmt välkommen!