Media & kommunikation

I den här cirkeln får du lära dig att författa mötesreferat och skriva insändare och artiklar. Bra att kunna om man jobbar aktivt i en ideell förening exempelvis.
Ledaren Katarina Ryckenberg lär dig konsten!
Studieplatsen blir i Lit eller i Östersund.
datum för cirkeln bestäms efter att gruppen är fulltalig.
Kursen hålls inom ramen slutet av januari fram till april.

Välkommen med din anmälan till:
063-12 34 00, 0642-104 20, 0640-617 42