Djur, natur & miljö

OBS! Kursstart framskjutet till hösten.

Samtal och reflektioner kring Biologisk mångfald och varför ska vi bry oss?

Vad är biologisk mångfald?
Vad har gjorts historiskt?
Vad görs idag?
Vad behöver göras framåt?

Det är mångfald av liv som skiljer jorden från andra planeter som vi känner till. Utan biologisk mångfald skulle vi inte kunna finnas. Alla arter påverkar varandra på olika sätt.
De vanligaste argumenten som listas för att bevara biologisk mångfald brukar vara
- etiska
- sociala
- kulturella
- ekologiska
- ekonomiska.